JALA

by Charanpal

supported by
spurenmartin
spurenmartin thumbnail
spurenmartin This is a perfect mix of styles and instruments with a soulful depth that touches deeply Favorite track: On the Shore (Jai Te Gung).
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10.99 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
08:33
5.
6.
7.
8.

about

A silken, cutting edge new sound featuring mantra, binaural beats, and whale calls for healing and releasing grief.

credits

released December 1, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Charanpal Santa Cruz, California

contact / help

Contact Charanpal

Streaming and
Download help

Track Name: Blue Lotus Feet (Asherah)
Engrossed is the bee of my mind
On the blue lotus feet of my Divine Mother

Divine Mother, my Divine Mother

...

Asherah
Asherah kohet li
Track Name: Adeys Tisai Adeys
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.

aasan lo-ay lo-ay bhandaar.
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
kar kar vaykhai sirjanhaar.
naanak sachay kee saachee kaar.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.
Track Name: On the Shore (Jai Te Gung)
Light will one day split me open
And I will search no more
When I come crossing this world ocean

I'll find you on the shore
On the shore

Light will one day split you open
And time will tick no more
What dies lives, what lives dies

I'll find you on the shore
On the shore

Khag khand bihandan khal dal khandan at ran mandan bar bandan
Bhuj dandh akhandan tej parchandan jot amandan bhaan prabhan
Sukh santaa karnang durmat darning kilbikh harnang as sarnang
Jai jai jag kaaran srist ubaaran mam pratipaaran jai tegung

Light will one day split me open

I am opening

I am open
Track Name: Ardas Bhaee
Ardas Bhaee
Amar Das Guru
Amar Das Guru
Ardas Bhaee

Ram Das Guru
Sachee Sahee

Guru Ram Das Rakho Sarana-i

Ram Das Guru
Track Name: Thapia Na Jai
Thaapiaa na jaai, keeta na ho-i
Aapay aap niranjan so-i
Jin seviaa tin paaiaa maan
Naanak gaaveeai gunee nidhaan
Gaaveeai suneeai man rakheeai bhaao
Dukh parhar sukh ghar lai jaai
Gurmukh naadang gurmukh vedang
Gurmukh rehiaa samaaee
Gur eesar gur gorakh barma gur paarbatee maaee
Jay hau jaanaa aakhaa naahee
Kehanaa kathan na jaaee
Guraa ik dayh bujhaaee
Sabhanaa jeeaa kaa ik daataa
So mai visar na jaaee
Track Name: Puta Mata Ki Asis
Jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay udhaaro.

So har har tum sad hee jaapahu jaa kaa ant na paaro.

Pootaa maataa kee aasees.

Nimakh na bisara-o tum ka-o har har sadaa bhajahu jagdees.

Satgur tum ka-o ho-ay da-i-aalaa santsang tayree preet.

Kaaparh pat parmaysar raakhee bhojan keertan neet.

Amrit peevhu sadaa chir jeevhu har simrat anad anantaa.

Rang tamaasaa pooran aasaa kabeh na bi-aapai chintaa.

Bhavar tumaaraa ih man hova-o har charnaa hohu ka-ulaa.

Naanak daas un sang laptaa-i-o ji-o booNdeh chaatrik ma-ulaa.
Track Name: Rivers (Panch Parvan)
Hundreds of thousands of rivers began to flow.

Panch Parvaan Panch Pardhaan
Panchay Paaveh dargeh maan
Panchay soheh dar raajaan
Panchaa kaa gur ayk dhiaan
Jay ko kahay karai veechaar
Kartay kai karnai naahee sumaar
Dhaaol dharam dayaa kaa poot
Santokh thaap rakhiaa jin soot
Jay ko bujhai hovai sachiaar
Dhavalai upar kaytaa bhaar
Dhartee hor parai hor hor
Tis tay bhaar talai kavan jor
Jeea jaat rangaa kay naav
Sabhanaa likhiaa vuree kalaam
Ayho laykhaa likh jaanai ko-i
Laykhaa likhiaa kaytaa ho-i
Kaytaa taan suaaliho roop
Kaytee daat jaanai kaaon koot
Keeta pasaao ayko kavaao
Tis tay ho-ay lakh dariaao
Kudrat kavan kahaa veechaar
Vaariaa na jaavaa ayk vaar
Jo tudh bhavay saa-ee Bhalee kaar
Too sadaa salaamat nirankaar

Eywa Ngahu
Oel Ngati Kameia
Nga Yowne Loer
Track Name: Jai Te Gung (AkalStars Mix)
Khag khand bihandan khal dal khandan at ran mandan bar bandan
Bhuj dandh akhandan tej parchandan jot amandan bhaan prabhan
Sukh santaa karnang durmat darning kilbikh harnang as sarnang
Jai jai jag kaaran srist ubaaran mam pratipaaran jai tegung

If you like Charanpal, you may also like: